Zgodność

ZGODNOŚĆ

Ład korporacyjny jest podstawą dobrych wyników biznesowych. CESAB stara się być przejrzysty w praktykach zarządzania i polityce TMHE (ang. Toyota Material Handling Europe).


CMHE zobowiązuje się do prowadzenia działalności w sposób uczciwy i szczery. Kodeks został opracowany aby określić standardy etyczne biznesowego partnera w Europie.

 

Pliki PDF dostępne w języku angielskim:

CESAB- Organisational Model- rev (3-03-2010)

CESAB- Organisational Model- special part A(Criminal Offences Of Relevance)

CESAB - Organisational Model - special part B (Code of Ethics)

 

© 2016 CROVORG GROUP - All rights reserved.
al. Katowicka 11, Wolica   •   05-830 Nadarzyn   •   Polska   •   Tel +48 22 490 23 23   •   E-Mail biuro@crovorg.pl