Usług w zakresie BHiP

Usługi w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Dokumentacja powypadkowa

Zgodnie z art. 234 kodeksu pracy w razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalić w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyny wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom. W związku z powyższym opracowujemy szczegółową dokumentację powypadkową zgodnie z wymogami prawa pracy

Ocena ryzyka zawodowego

Art. 226 Kodeksu pracy określa, że to pracodawca:

  • Ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko;
  • Informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Opracowujemy kompletną dokumentację, która jednocześnie stanowi potwierdzenie wykonania oceny ryzyka dla potrzeb organów kontrolnych.

Szkolenia

Kodeks pracy zobowiązuje pracodawcę zgodnie z art. 2373 §1 kodeksu pracy do szkolenia pracownika w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków a szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.

  • Szkolenie wstępne/okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,
  • Szkolenie wstępne/okresowe dla pracowników inżynieryjno - technicznych,
  • Szkolenie wstępne/okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych,
  • Szkolenie wstępne/okresowe dla pracowników na stanowiskach administracyjnych.

Kompleksowa obsługa oraz doradztwo w zakresie bhp

Dostrzegając rosnące zapotrzebowanie i oczekiwania pracodawców na pomoc w rozwiązywaniu problemów dotyczących bezpieczeństwa pracy pragnę zaproponować kompleksową obsługę w zakresie realizacji obowiązków ciążących z tego tytułu na pracodawcy.

© 2016 CROVORG GROUP - All rights reserved.
al. Katowicka 11, Wolica   •   05-830 Nadarzyn   •   Polska   •   Tel +48 22 490 23 23   •   E-Mail biuro@crovorg.pl