Troska o środowisko

TROSKA O ŚRODOWISKO

oraz bezpieczeństwo, są widoczne w każdym aspekcie naszych działań biznesowych.

NASZ WKŁAD DLA SPOŁECZEŃSTWA

Recykling w 99%


Wózki CESAB CMHE zbudowane są w głównej mierze ze stali, która jest w pełni odzyskiwalna. W rzeczywistości, wózki w ponad 99% podlegają recyklingowi, podobnie jak baterie.

Produkcja

Produkcja naszych wózków wysokiego składowania obejmuje kilka procesów. Na przykład, odpowiednio cięte i zaginane arkusze blachy poddawane są procesowi spawania przy wykorzystaniu najnowszych dostępnych technologii. Kolejnym etapem jest szlifowanie oraz zabezpieczanie warstwą farby. CMHE korzysta z technologii malowania proszkowego, która jest obecnie najlepszą dostępną technologią w kontekście środowiska. W tabelach znajduje się oświadczenie dotyczące poziomu emisji i produkcji odpadów w naszych procesach produkcyjnych.

Ochrona środowiska

CESAB zwraca uwagę na ochronę środowiska i uważa ją za kluczowy czynnik do osiągnięcia  spójności z otoczeniem. Przestrzega wszelkich rygorystycznych norm związanych z wytwarzaniem i eksploatacją wózka widłowego. Jednocześnie, Zarząd w celu osiągnięcia zamierzonego celu stale realizuje i wdraża system zarządzania środowiska zgodnie z normą UNI EN ISO 14001:2004. CESAB zobowiązuje się do:

  • Promowania świadomości ekologicznej wśród wszystkich dealerów;
  • Przestrzegania przepisów ochrony środowiska;
  • Ograniczenia globalnego ocieplenia;
  • Dokonywania w sposób ciągły czynności kontrolnych w celu przeciwdziałania zagrożeniom środowiska.
Serwis

Jednocześnie serwis  dba o to, aby wszystkie zużyte części zamienne, oleje, filtry czy baterie były odbierane od klientów i następnie przekazywane firmom, które posiadają certyfikaty i pozwolenia na utylizacje materiałów opadowych.

© 2016 CROVORG GROUP - All rights reserved.
al. Katowicka 11, Wolica   •   05-830 Nadarzyn   •   Polska   •   Tel +48 22 490 23 23   •   E-Mail biuro@crovorg.pl