Formularz rejestracyjny

Pozostaw puste:
1. Informacje podstawowe
Firma:
NIP:
Imię i nazwisko:
Adres:
Miasto:
Kod pocztowy:
E-mail kontaktowy:
Telefon:
2. Informacje o działalności firmy / doświadczenie w branży
Forma prawna:
Przedmiot działalności
firmy:
Współpracownicy /
udziałowcy /
akcjonariusze:
Zatrudnienie:
Historia działalności
firmy / doświadczenie
zawodowe:
3. Działalność handlowa
Preferowany obszar
działania:
Planowany zakres
współpracy:
Sprzedaż
Mobilny serwis
Warsztat
Wynajem
Inne (proszę podać)
Przewidywane obroty:
Informacje dodatkowe:
Prosimy również o załączenie zdjęć (ekspozycja wózków, warsztat, siedziba, itp.)
Plik: (Maksymalny rozmiar pliku 500KB)

Crovorg Group zapewnia, że wszystkie dane zostaną potraktowane jako ściśle poufne i będą przedmiotem weryfikacji jedynie pod kątem możliwości prowadzenia działalności dealerskiej i/lub serwisowej.


- pola obowiązkowe
© 2016 CROVORG GROUP - All rights reserved.
al. Katowicka 11, Wolica   •   05-830 Nadarzyn   •   Polska   •   Tel +48 22 490 23 23   •   E-Mail biuro@crovorg.pl